Sociálne Väzby: tajomstvo dlhého a šťastného života

Napísal(a) Stannah

Odhaľte tajomstvá dlhého a spokojného života

Čo znamená žiť plnohodnotný život? Hoci odpovede sa líšia podľa človeka, pri pohľade na životy šťastných a spokojných ľudí nájdeme určité spoločné znaky. 

V tomto článku odhalíme tajomstvá plnohodnotného života. Preskúmame spomínané znaky a poskytneme vám praktické tipy, ako ich uplatniť vo vlastnom živote.

Seniori žijúci v „modrých zónach“

Podľa mnohých štúdií ľudia so silnými sociálnymi väzbami bývajú zdravší a žijú dlhšie.

Napríklad výskum na senioroch, ktorí žijú na Sardínii v talianskom regióne Ogliastra, ukázal, že silné väzby s rodinou a priateľmi spolu s pravidelnou fyzickou aktivitou môžu prispieť k dlhovekosti.

Dr. Gianni Pes, výskumník na Univerzite v Sassari, skúma obyvateľstvo „modrej zóny“. Je presvedčený, že ľudia v tomto regióne žijú dlhšie, pretože sa viac venujú vonkajším aktivitám a majú silné rodinné väzby.

Ako si udržať „skutočný“ spoločenský kontakt aj v digitálnej dobe

Udržať si spoločenský kontakt je dôležitejšie než kedykoľvek predtým bez ohľadu na vek. Na budovanie nových vzťahov a udržanie tých existujúcich môžete využiť viacero stratégií, napríklad:

Vyvráťte mýty o starnutí
Na rozdiel od všeobecného presvedčenia sa sociálne kontakty nestávajú s vekom menej dôležitými. V skutočnosti výskum ukazuje, že silné sociálne väzby môžu zlepšiť kognitívne funkcie, fyzické zdravie a dokonca aj dĺžku života. Toto je skvelý príklad toho, ako sa mýty o starnutí často ukazujú ako nesprávne.

Využite silu technológií

Online komunity poskytujú priestor, kde môžete diskutovať, zdieľať svoje skúsenosti a nadväzovať kontakty s ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy a koníčky.

Prekonávanie prekážok v pohyblivosti

Problémy s pohyblivosťou môžu ľuďom brániť v zapájaní sa do spoločenských činností. Technológie a miestne zdroje vám však môžu pomôcť odstrániť tieto prekážky. 

Využite komunitné skupiny a kluby

Technológie sú síce mocný nástroj, avšak neprehliadnite význam zapojenia sa do miestnej komunity. Stať sa členom komunitnej skupiny je výborná príležitosť, ako nadviazať kontakt s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a poraziť spoločenskú izoláciu.

Úloha rodiny a opatrovateľov

Rodinní príslušníci a opatrovatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní spoločenských kontaktov. Svojim blízkym dokážu poskytnúť spoločnosť, podporu a môžu im pomôcť odstrániť prekážky v spoločenskom styku. Prečítajte si konkrétne tipy:

  • Porozprávajte sa so svojimi blízkymi o ich spoločenských potrebách a záujmoch. Aké činnosti majú radi? S kým by sa chceli spojiť? 
  • Spojte sa s komunitou a zistite, aké činnosti organizuje. K dispozícii je veľa činností, takže iste nájdete niečo, čo sa vášmu blízkemu bude páčiť.
  • Buďte trpezliví a chápaví. Vášmu blízkemu môže nejaký čas trvať, kým si zvykne na nové spoločenské činnosti. Buďte trpezliví a chápaví a podporujte ich pri tom.

Je ľahké ostať vo svojej komfortnej zóne, ale tráviť čas so svojimi blízkymi je jednou z najlepších vecí, ktorú môžeme urobiť pre svoje dobro.

Vytváranie spomienok

Starostlivé udržiavanie vzťahov s blízkymi je jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme robiť pre svoje zdravie a pohodu. Budovaním silných vzťahov s ľuďmi okolo nás môžeme tvoriť súcitnejší a živší svet.

Drahí čitatelia, dúfame, že náš článok vás inšpiroval k budovaniu vzťahov s ľuďmi, ktorých milujete. Nezabúdajte, že existuje množstvo dostupných zdrojov, ktoré vám pomôžu na ceste za spokojnejším životom.

Zdroje: