Ako vybrať vhodnú domácu starostlivosť pre vás a vašich blízkych

Napísal(a) Stannah

Uvažujete o zabezpečení starostlivosti v domácom prostredí určenú pre seniorov? Včasné plánovanie je kľúčom k nájdeniu riešenia, ktoré vyhovuje vám aj vašim najbližším.

Existujú rôzne dôvody, ktoré vás môžu viesť k uvažovaniu o zaobstaraní služby domácej starostlivosti určenej pre seniorov.

Či už sú to zdravotné dôvody, znížená mobilita alebo túžite po väčšom pocite pohodlia a bezpečia, prvým krokom by mal byť rozhovor s vašimi blízkymi. Porozprávajte sa o svojich predstavách a preberte aj témy ako zdravotný stav, potreby a finančné možnosti.

Pri plánovaní budúcnosti v starobe by ste si mali premyslieť aj to, či by pre vás bola vhodnejšia starostlivosť v domácom prostredí alebo by ste uprednostnili starostlivosť v zariadení pre seniorov.

Ak by ste sa rozhodli pre domáce prostredie, je dobrou správou, že dnes už máme k dispozícií celé spektrum služieb zabezpečujúcich domácu starostlivosť o seniorov, ktorých cieľom je skvalitniť váš život.

Ktorý druh domácej starostlivosti je pre vás lepší

Pri hľadaní domácej starostlivosti sa najčastejšie stretnete s dvoma pojmami: domáca ošetrovateľská starostlivosť a opatrovateľské služby. Ktorý druh starostlivosti by bol pre vás vhodnejší a aký je medzi nimi rozdiel?

Ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí

Domáce ošetrovateľské služby sú určené pre ľudí všetkých vekových kategórií so zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje nepretržitú zdravotnú starostlivosť trvajúcu viac ako 24 hodín.

Starostlivosť poskytujú odborníci so špecializovaným vzdelaním. Túto zdravotnú službu zabezpečujú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Navrhuje ju váš ošetrujúci lekár. Ošetrovanie môže čiastočne hradiť zdravotná poisťovňa.

Ošetrovateľské služby zastrešujú napríklad zdravotné úkony ako polohovanie pacienta, preväzy rán, výmena a zavádzanie kanýl, intravenózne podávanie liečiv a mnohé iné. Spadá sem aj domáca rehabilitačná starostlivosť po operáciách či úrazoch.

Opatrovateľská služba ako pomoc v domácnosti

Zariadenie pre seniorov | Stannah

Opatrovanie na rozdiel od ošetrovateľskej starostlivosti je sociálna služba.

Opatrovatelia pomáhajú seniorom pri ich každodennom živote a bežných aktivitách ako napríklad:

– osobná starostlivosť (hygiena, obliekanie, obúvanie)
– domácnosť (nákupy, príprava a podávanie stravy, upratovanie)
– sprievod (k lekárovi, na úrady)

Túto službu vykonávajú opatrovatelia s primeraným vzdelaním alebo špeciálnym opatrovateľským kurzom. Opatrovanie nehradí zdravotná poisťovňa. Stupeň odkázanosti na opatrovateľskú službu určuje obecný alebo mestský úrad (podľa miesta bydliska). Po schválení takejto žiadosti si opatrovateľskú službu hradí čiastočne žiadateľ, čiastočne prispieva samospráva.

Starostlivosť poskytovaná členmi rodiny

V prípade, že by pre vás z nejakého dôvodu nebolo možné využiť služby ošetrovateľskej či opatrovateľskej starostlivosti a rozhodnete sa pre domácu opateru zo strany vašich rodinných príslušníkov či vašich blízkych, môže si ošetrujúci člen rodiny zažiadať o finančný príspevok na starostlivosť.

Okrem toho mu vzniká aj nárok na 30 dní dovolenky ročne, počas ktorých má obec povinnosť zabezpečiť náhradnú starostlivosť – tzv. odľahčovaciu službu.

Aké otázky si položiť pri výbere domácej starostlivosti

Či je pre vás vhodnejšia domáca ošetrovateľská starostlivosť alebo by ste skôr potrebovali opatrovateľa, ktorý by vám pomáhal pri každodenných aktivitách, si je nutné dôkladne premyslieť a prebrať s rodinou alebo blízkymi.

Témy, ktoré by ste určite nemali pri rozhovore opomenúť, sú:

– Finančný plán: Koľko finančných prostriedkov bude nutných na starostlivosť vynaložiť a aký je váš celkový rozpočet?

– Zdravotný stav: Je nutná nepretržitá zdravotná starostlivosť? Aká je vaša mobilita? Treba pomoc pri konkrétnych zdravotníckych úkonoch?

– Potreby: Pri akých každodenných aktivitách je nutná pomoc?

– Konkrétne predstavy: Priali by ste si ostať v domácom prostredí alebo by vám vyhovovalo radšej ísť do domovu dôchodcov či iného zariadenia pre seniorov medzi iných ľudí v podobnom veku?

– Pomoc od blízkych a rodiny: Aké sú ich možnosti? V čom vám dokážu vaši blízki pomôcť?

Je dôležité sa pri diskusii vzájomne počúvať a porozumieť tomu, ako vás môžu vaši blízki podporiť.

Výhody starostlivosti v domácom prostredí

Ak sa rozhodnete, že domáca starostlivosť je tá správna voľba, je dobré zvážiť aj ďalšie kroky na zaistenie čo najvyššieho stupňa pohodlia a bezpečnosti pre vás a vašich blízkych.

Veľkou výhodou je, že svoje domáce prostredie veľmi dobre poznáte a orientujete sa v ňom. Zvážiť môžete aj malé úpravy interiéru ako odstránenie vnútorných bariér, namontovanie držadiel v kúpeľni a na toalete, inštaláciu stoličkového výťahu, ak vlastníte niekoľkopodlažný domov, alebo umiestnenie protišmykových podložiek do vane či stoličky do sprchového kútu.

Využitím služieb domácej starostlivosti si vy a vaši blízki zachovajú nezávislosť a kontrolu vo svojom každodennom živote. Ošetrovatelia a opatrovníci sú tu na to, aby vás podporovali pri vašich bežných aktivitách, či už pri podávaní liekov, príprave jedál alebo vybavovaní nákupov. Ste to aj naďalej vy, kto má vo svojich rukách moc, vykonávať rozhodnutia o svojej budúcnosti.

Plánovanie je tiež formou starostlivosti

Včasné plánovanie a vzájomná komunikácia sú nemenej dôležité ako fyzické formy starostlivosti.

V spoločnosti Stannah zastávame názor, že plánovanie a informovanie sa o možnostiach sú kľúčové na zaistenie budúcnosti, ktorá vyhovuje vašim predstavám.

Pomocou našich riešení mobility ako sú stoličkové výťahy vám chceme poskytnúť podporu pri pretváraní vášho domáceho prostredia, aby bolo čo najbezpečnejšie, a aby ste sa v ňom mohli pohybovať bez obmedzení.

Naši odborníci vám radi poskytnú bližšie informácie ohľadom najlepšej voľby stoličkového výťahu pre vašu domácnosť a prevedú vás celým procesom vybavovania. Radi vám pripravia aj bezplatnú cenovú ponuku na základe obhliadky schodov u vás doma.

Zdroje:

Opatrovanie nie je ošetrovanie. Aký je medzi nimi rozdiel. Kedy máte nárok na ošetrovateľku zadarmo a kedy musíte platiť opatrovateľku?

Čo je opatrovateľská služba

Opatera člena rodiny

Podporné služby