0800 162 162

Zavolajte nám

90-ročná Anežka Kašpárková je živým dôkazom, že vek je len číslo!

Anežka trávi čas na dôchodku tak, že zdobí moravskou tradičnou maľbou domy a kaplnku vo svojej obci.

Napísal(a) Stannah v 21-02-2018

Anežka trávi čas na dôchodku tak, že zdobí moravskou tradičnou maľbou domy

Anežka Kašpárková má 90 rokov a plní si svoj sen o tom, že sa stane umelkyňou, pričom nedovolí, aby jej v tom bránil vek. Celý život až do dôchodku ťažko pracovala ako roľníčka, a preto by na dôchodku mala oddychovať. Zaslúži si oddych, koniec koncov, pracovala ťažko niekoľko desaťročí. Namiesto toho, Anežka trávi svoj čas maľovaním krásnych kvetovaných ornamentov na domy vo svojej obci. Domy vo svojej dedine maľuje už bezmála 30 rokov.

Babka maľuje dedinu

Na začiatku sa rozhodla učiť sa od starého maliara, aby mohla pokračovať v dedinskej tradícii ozdobovania stien domov kvetinovými vencami. Domy sa stali jej plátnom a používa zásadne len ultramarínovú modrú, kvôli tomu, ako vyzerá na bielych stenách. Vždy sa venuje detailom na kresbách, aby boli vycibrené a komplexné a farba musí byť dobrej kvality. Čo znamená, že maľby vydržia aj dva roky! Je živým dôkazom, že vek je len číslo, najmä čo sa týka objavovania svojej tvorivosti. Ale aké je tajomstvo Anežky Kašpárkovej? Ako sa jej podarilo poraziť duševné starnutie?

Prijmite dar neuroplasticity!

Starší mozog možno stimulovať, aby si vytváral nové spojenia

Udivuje nás, ako je možné, že niektorí deväťdesiatnici majú také čulé kognitívne zručnosti, až sa zdá, že ich mozog ani nestarne. V skutočnosti si títo ľudia udržiavajú bystrú myseľ vďaka tomu, že sa ponoria do úloh, ktoré si neustále vyžadujú veľkú dávku kognitívnych zručností. Ako dokázala Marion Diamondová vo svojej priekopníckej práci pred 50 rokmi, vieme, že pod vplyvom pozitívnych efektov obohateného prostredia dokáže mozog naozaj rásť a obnovovať svoje spojenia. To znamená, že pri správne stimulácii, sa mozog rozvíja aj v dospelosti! Tak ako bola objavná táto práca, je to veľmi pozitívne vyzerajúca perspektíva, ktorá navždy zmenila spôsob, akým nazeráme na starnutie mozgu. Neustále však existujú nezmysly, ktoré môžu brániť tomu, aby sme si vychutnali starnutie.

Bežné mylné predstavy o duševnom starnutí

Bežné mylné predstavy o duševnom starnutí

Existuje mnoho mylných predstáv spojených so starnutím, ktoré vplývajú na našich milovaných, keď starnú. Tieto stigmy môžu negatívne ovplyvniť našich milovaných vo vyššom veku a mať dopad na ich správanie sa voči iným. Vyšší vek v živote často prináša aj viac voľného času, ktorý dáva priestor pre nové zážitky a spojenia. Nanešťastie, niektorí starí ľudia môžu cítiť, že už viac nie sú produktívni ani vážení. Ako opatrovatelia a rodinní príslušníci máme zodpovednosť, aby sme našim milovaným pomohli prijať fakt, že staroba môže byť zmysluplná a cieľavedomá pre tých, ktorí sa rozhodnú preskúmať možnosti , ktoré ponúka. K mylným predstavám, ktoré môžu byť problematické pre našich milovaných vo vyššom veku, patria:

Mylná predstava č. 1 – S pribúdajúcim vekom je mozog čoraz slabší

Duševné poruchy ako demencia, ktoré znižujú krátkodobú či dlhodobú pamäť, často vplývajú na starých ľudí. Avšak predstava, že každý stráca pamäť s pribúdajúcim vekom, je od základu nesprávna.  Matematika, verbálne schopnosti a abstraktné myslenie sa vo vyššom veku dokonca môžu zlepšovať. Je však dôležité živiť svoj mozog a pracovať na ňom presne tak, ako by na akejkoľvek inej časti vášho tela. Mentálne stimulácie ako Sudoku®, osemsmerovky či rozhovory s ľuďmi môžu zohrávať kľúčovú úlohu v udržiavaní bystrej mysle a odrážaní degeneratívnych porúch.

Mylná predstava č. 2 – S pribúdajúcim vekom sme nespokojnejší

Staroba sa často spája s depresiou, samotou a izoláciou. Avšak starnutie znamená aj to, že máte viac voľného času a môžete si tak viac užiť svoje koníčky a záujmy. Nedávne štúdie o ľudskom šťastí naznačujú, že ľudia na dôchodku majú menej povinností, cítia sa šťastnejší. Ak si u svojich blízkych všimnete pokles nálady, je dôležité porozprávať sa s nimi o obrovskom množstve možností, ktoré ako starší ľudia majú. Môžu znovuobjaviť svoj dávny talent alebo si nájsť novú vášeň, ktorá u nich predtým neexistovala.

Mylná predstava č. 3 – starí ľudia sú osamotení

Strata rodiny či blízkych priateľov je, bohužiaľ, prirodzenou súčasťou života. Cítiť sa spoločensky izolovaní môže u vašich blízkych vo vyššom veku viesť k menšej spokojnosti a pocitu samoty. Avšak existuje množstvo spoločenských aktivít a programov navrhnutých tak, aby pomáhali ľuďom v podobnej situácii udržať si pozitívne vzťahy s okolím. Možnosti pomáhať ako dobrovoľník, spoločenské združenia a kluby dôchodcov môžu stimulovať sociálne kontakty, ktoré vašim blízkym môžu pomôcť prejsť starnutím.

Mylná predstava č. 4 – starí ľudia majú viaceré zdravotné ťažkosti

Nemá zmysel popierať fakt, že naše telá sa časom opotrebúvajú. Avšak starnutie nemusí automaticky znamenať, že sa vzdávame samostatnosti a strávime zvyšok života v nemocnici. Zatiaľ čo u niektorých starých ľudí sa môžu rozvinúť ťažkosti so zdravím, mnohým sa možno vyhnúť udržiavaním zdravého životného štýlu. Správne stravovanie, [link to previous healthy eating blog] a cvičenie môžu zohrávať významnú úlohu pri predchádzaní zdravotným ťažkostiam. Je dôležité, aby ste svojim blízkym pomohli v tomto procese a podporovali ich v aktivitách. Ak ich odrádza pohyb po vlastnom dome od toho, aby ostali aktívni, možno by ste mali zvážiť zadováženie si stoličkového výťahu spoločnosti Stannah, ktorý zaistí, že sa vo svojom dome môžu slobodne a samostatne pohybovať.

Mylná predstava č. 5 – starého psa novým kúskom nenaučíš

Táto fráza sa často spája so starnutím, najmä ak je pre našich blízkych vo vyššom veku náročné vykonávať činnosti, ktoré nepoznajú. Stratégia na učenie sa nových zručností môže byť síce iná ako počas ich mladosti, no je dôležité, aby sa vaši milovaní vo vyššom veku nebáli venovať novým koníčkom či náročným úlohám. Spracovávanie nových informácií ako tieto môže v skutočnosti udržať ich myseľ v pozore a ponúkne im zaujímavú úlohu, ktorá ich namotivuje na celý deň.

 

Strach zo staroby je často spôsobený mylnými predstavami spojenými o starnutí. Je dôležité, aby ste vy, alebo aj vaši milovaní vo vyššom veku, vnímali starnutie ako šancu na preskúmanie nových dobrodružstiev, presne ako Anežka Kašpárková. Ak ostanete aktívni, a otvorení novým skúsenostiam, jeseň vášho života môže byť tým najuspokojivejším obdobím.