Svetový deň cukrovky: cukrovka sa týka celej rodiny

Spoločnosť Stannah sa pripája k najväčšej kampani o cukrovke, aby tak šírila myšlienku, že i rodiny môžu spraviť veľa, aby predchádzali vzniku cukrovky 2. typu.

Napísal(a) Stannah

Právo na zdravú budúcnosť bude raz všeobecným právom. Ale dobrý život a prevencia chorôb ako cukrovka vo veľkej miere závisí od prístupu k vzdelaniu, informáciám a osvete. Práve preto sa pre organizáciu Svetového dňa cukrovky stalo hlavným cieľom kampane 2018/19 zvyšovanie povedomia o dopade cukrovky na rodinu a propagovanie úlohy rodiny v stravovaní, starostlivosti, prevencii a vzdelávaní sa o tejto chorobe.

Je to dôležité najmä preto, lebo informovanosť umožňuje človeku stavať sa aktívne k zníženiu rizika vzniku cukrovky. A nemalo by sa to týkať len seniorov. Akákoľvek veková skupina môže byť v ohrození a mala by mať prístup k vzdelaniu a informáciám o preventívnych krokoch pre lepšie zvládnutie svojich rizikových faktorov.

V tento významný deň by sme chceli motivovať rodiny, aby sa nechali vyšetriť na cukrovku a zistili viac o komplikáciách spojených s cukrovkou. Ak sú nám tieto informácie známe, čo je potrebné urobiť? 80 % cukrovky 2. typu sa dá predísť. Je to veľmi pozitívna štatistika, čo znamená, že môžeme spraviť veľa! Začnime tým, že sa bližšie pozrieme na to, prečo je cukrovka celosvetovým problémom a prečo sa tento rok venuje tomu, ako cukrovka ovplyvňuje rodiny na celom svete.

Tri hlavné typy cukrovky

Hlavné typy cukrovky

 

Cukrovka 1. typu Cukrovka 2. typu Tehotenská cukrovka
• Rizikové faktory: výskyt cukrovky v rodine, genetika, infekcie a rôzne iné vplyvy prostredia, • Rizikové faktory: nadváha, fyzická nečinnosť, nesprávne stravovanie, genetika, výskyt cukrovky v rodine, prekonaná tehotenská cukrovka alebo starší vek, • Objavuje sa počas tehotenstva,
• objavuje sa náhle a momentálne sa nedá vyliečiť, • môže byť nepovšimnutá a nediagnostikovaná aj niekoľko rokov, • môže viesť k závažným zdravotným rizikám pre matku aj dieťa,
• človek s cukrovkou 1. typu bez inzulínu zomrie. • je možné korigovať ju zmenou stravovacích návykov a zvýšením fyzickej aktivity, v niektorých prípadoch sú nutné lieky • sprevádza ju zvýšené riziko vzniku cukrovky 2. typu u matky aj dieťaťa neskôr v živote.

Cukrovka: celosvetové ohrozenie

Svetový deň cukrovky

Usporiadanie Svetového dňa cukrovky je najväčšia kampaň na zvýšenie povedomia o cukrovke na svete, ktorú organizuje Medzinárodná diabetická federácia. Odhaduje sa, že má dosah na globálnu populáciu s viac ako 1 miliardou ľudí vo viac ako 160 krajinách. Kampaň upozorňuje na problémy, ktoré majú rozhodujúci význam vo svete cukrovky a udržuje cukrovku pevne v centre pozornosti verejnosti a politiky.

Svetový deň cukrovky (SDC) vznikol v roku 1991 vďaka federácii IDF a Svetovej zdravotníckej organizácii. V 2006 sa Svetový deň cukrovky stal oficiálny dňom Organizácie spojených národov.

Kampaň reprezentuje logo s modrým kruhom, ktoré si spoločnosť osvojila v 2007. Modrý kruh je celosvetovým symbolom pre informovanosť o cukrovke a symbolizuje spojenie cukrovkárov z celého sveta v reakcii na epidémiu cukrovky.

Podľa Medzinárodnej diabetickej federácie. Atlas cukrovky Medzinárodnej diabetickej federácie, 8. vydanie, uvádzame pár prekvapujúcich informácií o cukrovke:

 • tri štvrtiny ľudí s cukrovkou žijú v krajinách s nízkym a stredným príjmom,
 • dve tretiny ľudí s cukrovkou žijú v mestských oblastiach (279 miliónov),
 • dve tretiny ľudí s cukrovkou sú v produktívnom veku (327 miliónov),
 • do roku 2040 bude mať cukrovku 1 z 10 dospelých,
 • 542 000 detí má cukrovku 1. typu,
 • 46,5 % dospelých má nediagnostikovanú cukrovku,
 • každých 6 sekúnd zomrie na cukrovku jeden človek,
 • 12 % celkových výdavkov sa vynakladá na cukrovku,
 • 1 zo 6 pôrodov je ovplyvnený hyperglykémiou v tehotenstve,
 • rovnako ako 415 miliónov dospelých, o ktorých sa predpokladá, že majú cukrovku, je tu 318 miliónov dospelých so zhoršenou znášanlivosťou glukózy, čo ich vystavuje vysokému riziku, že sa u nich choroba rozvinie v budúcnosti.

Môžete predchádzať cukrovke 2. typu vo vašej rodine?

Keď rodina bojuje s problémom ako cukrovka spolu, výhod je hneď niekoľko, od lepšieho zdravia u všetkých po menej časté pocity izolácie osoby s cukrovkou. Prevzatie kontroly nad svojím zdravím dodáva veľkú silu a je nesmierne príjemné vedieť, že doma máte podporu, ktorú potrebujete.

 

„V mojej rodine sa často vyskytuje cukrovka 2. typu. Prišla som o blízkych a zažila na vlastnej koži, aké vážne to môže byť.“ Nuri

Jedným skvelým spôsobom ako podporiť človeka s cukrovkou je pridať sa k nemu v zdravom životnom štýle a ak sa cukrovka 2. typu vyskytuje u vás v rodine, môže to zároveň predchádzať alebo odložiť nástup prediabetu alebo cukrovky 2. typu medzi ďalšími členmi rodiny. Dozvedať sa nové veci o cukrovke spolu je tiež forma podpory pre osobu, ktorá ňou trpí a tiež spôsobom, ako povedať rodinným príslušníkom o ich rizikách. Väčšina informačných programov o cukrovke uvíta účasť rodinných príslušníkov na informačných podujatiach o cukrovke, aby zistili viac o tom, čo môžu urobiť na pomoc svojim blízkym v ich každodennom úsilí zvládať cukrovku.

Dôvody, prečo sa cukrovka vyskytuje v rodinách, sú zložité a rozlišujú sa pri cukrovke 1. a 2. typu. V oboch prípadoch sa však zdá, že na to, či u človeka vznikne cukrovka, má vplyv genetika spolu s prostredím.

Cukrovka a ženy

Všetky ohrozené ženy alebo ženy, ktoré už žijú s cukrovkou, by mali mať spravodlivý prístup k nevyhnutným liekom proti cukrovke a technológiám, vzdelávaniu o vlastnej úlohe v liečbe a k informáciám. Toto je jediný spôsob, ako môžu tieto ženy získať viac vedomostí v súvislosti s prevenciou cukrovky 2. typu. Spoločensko-ekonomické podmienky, ktoré vplývajú na dievčatá a ženy s cukrovkou vo veľkej miere sťažujú alebo prakticky znemožňujú včasné zistenie, diagnostiku, liečbu a starostlivosť v rozvojových krajinách. Okrem toho sú omnoho viac vystavené hlavným rizikovým faktorom ako nedostatočná strava a výživa, fyzická nečinnosť, spotreba tabaku a škodlivé užívanie alkoholu.

Tehotenská cukrovka môže tiež predstavovať vážnu hrozbu pre zdravie matky a dieťaťa a v mnohých prípadoch sa u matky môže začať rozvíjať cukrovka 2. typu. Dievča alebo žena žijúca s cukrovkou si so sebou nesie dvojité bremeno diskriminácie, zdravotný stav a nerovnosť prítomnú v spoločnosti ovládanej mužmi.

Čo je potrebné urobiť?

Cukrovka: čo je potrebné urobiť?

 

Je potrebný rozsiahlejší prístup k informáciám, aby sa zlepšila diagnostika a liečba všetkých typov cukrovky a zaviedli zmeny v životnom štýle, ktoré spomalia rozšírenie cukrovky 2. typu. Zatiaľ čo vzdelávacie programy môžu pomôcť zlepšovať liečbu u ľudí s cukrovkou, vzdelávanie v oblasti verejného zdravia je potrebné na to, aby sa u bežných ľudí podnietili zmeny v správaní, ktoré budú cukrovke 2. typu predchádzať. Včasná diagnostika môže zabrániť dlhodobým zdravotným komplikáciám alebo ich oddialiť u ľudí, u ktorých nebola diagnostikovaná cukrovka 2. typu. V uvedení skríningových programov došlo k zlepšeniu a rizikové skóre cukrovky bolo tentokrát testované v 32 krajinách na celom svete.

To umožní miestnym úradom a zúčastneným stranám v mestách posúdiť, ako to v ich meste aktuálne vyzerá v oblastiach spojených s prevenciou cukrovky 2. typu. Mestá, ktoré sa podujali na ohodnotenie prevencie cukrovky, budú posúdené na základe šiestich faktorov:

 1. Vhodnosť vonkajších priestorov na šport
 2. Prístup k zdravému jedlu
 3. Prístup k pitnej vode
 4. Výchova k zdravším výberom jedla v školách
 5. Implementované zásady v oblasti prevencie
 6. Dostupnosť informácií o zdravšom výbere jedla

Viac informácií o cukrovke a s ňou súvisiacich problémoch je možné nájsť aj na stránke Zväzu diabetikov Slovenska http://zds.sk/, kde sa dozviete množstvo užitočných informácií. Zväz tiež ponúka pomoc pacientom trpiacich cukrovkou vo forme ochrany ich práv ako pacientov, spotrebiteľov a občanov a prostredníctvom informovania a edukovania ich rodinných príslušníkov.  Zväz tiež zdôrazňuje potrebu testov, pravidelných kontrol u lekára, dodržiavania zásad zdravého životného štýlu a pravidelnej fyzickej aktivity, pretože len tak je možné podchytiť cukrovku už v jej začiatkoch, alebo sa tomuto nepríjemnému ochoreniu vyhnúť. Nebuďte k svojmu zdraviu ľahostajní, pretože vaše zdravie je to najdôležitejšie, čo máte.