0800 162 162

Zavolajte nám

Veda za funkciou rovnováhy: zlepšite svoj zmysel pre rovnováhu

Napísal(a) Stannah v 15-02-2018

Vďaka výskumu, ktorý vykonali Grover, Atkin a McGinley pod názvom Certainty as a Provocation (Istota ako provokácia), už teraz vieme, že nemôžeme úplne dôverovať nášmu vnímaniu rovnováhy a je potrebné kvantitatívne meranie, aby sme mohli posúdiť našu úroveň funkcie rovnováhy. Ak sa nad tým zamyslíte, sotva niekedy spochybňujeme náš zmysel pre rovnováhu! Zväčša ho berieme za samozrejmosť. Preto je naším cieľom zvyšovať úroveň znalostí o funkcii rovnováhy a šíriť ich medzi staršími ľuďmi, keď vykonávajú každodenné činnosti, aby sami vedeli určiť, s čím majú problémy a na čom musia popracovať.

Veda za funkciou rovnováhy

Poznanie toho, čo sa skrýva za funkciou rovnováhy či nedostatkom rovnováhy, je kľúčové pre pochopenie, prečo majú starší ľudia väčšie predispozície k pádom. Ak dokážeme identifikovať nedostatok rovnováhy, pomôže nám to podniknúť nevyhnutné kroky, prinajmenšom, na zníženie frekvencie a závažnosti pádov, ak nie ich úplne odstrániť.

V čom vlastne rovnováha spočíva?

V čom vlastne rovnováha spočíva?

Rovnováha je základ, vďaka ktorému prebiehajú všetky pohyby. Pomáha nám pri chôdzi, behu a pohybe bez padania. Rovnováhu a stabilitu ovládame signálmi do mozgu, ktoré prichádzajú z našich očí, vnútorného ucha a iných zmyslových orgánov v tele ako svaly a kĺby. Spolu tvoria systém udržiavania rovnováhy, presnejšie povedané vestibulárny systém.
Vestibulárny systém – rovnováha

Zdroj: HealthTap

Vnútorné ucho pozostáva z troch polkruhových kanálikov, ktoré obsahujú tekutinu a senzory schopné identifikovať rotačný pohyb hlavy. Keď sa hlava hýbe, vláskové bunky v polkruhových kanálikoch vysielajú nervové impulzy do mozgu. Nervové impulzy sa spracovávajú v mozgu, aby sme mohli vedieť, kde v priestore sme alebo či sa hýbeme.

Hoci vieme, že naša rovnováha sa začne postupne zhoršovať po dosiahnutí 35 rokov, mnohí si všimnú, že niečo nie je v poriadku s ich zmyslom pre rovnováhu, len keď dostanú závrat. Môže to byť znak, že váš vestibulárny systém nie je v poriadku ako napríklad pri Menierovej chorobe a mali by ste požiadať svojho lekára o odbornú liečbu.

Avšak strata rovnováhy môže byť spôsobená aj kombináciou iných faktorov spojených so starnutím, ktoré sa zvyčajne prehliadajú, napríklad strata zraku, ochabovanie kostrovej a svalovej sústavy, kognitívne poruchy súvisiace so starnutím alebo dokonca nedostatok vitamínu B12. To môže mať priamy vplyv na mobilitu, osoba sa môže cítiť neisto počas státia alebo chodenia. Práve preto sa riziko pádu zvyšuje úmerne s vekom.
Funkcia rovnováhy: predchádzanie pádom

V globálnej správe o predchádzaní pádom v staršom veku (2007, str. 5) Svetová zdravotnícka organizácia uvádza tento model rizikových faktorov spojený s pádmi a súvisiacimi zraneniami, ktorý je rozdelený do týchto kategórií:

 • Rizikové faktory v správaní:
 • užívanie viacerých liekov,
 • nadmerný príjem alkoholu,
 • nedostatok cvičenia,
 • nesprávna obuv.
 • Rizikové faktory prostredia:
 • nevyhovujúca konštrukcia budovy,
 • šmykľavé podlahy a schodiská,
 • neprichytené koberce,
 • nedostatočné osvetlenie,
 • popraskané alebo nerovné chodní
 • Socioekonomické rizikové faktory:
 • nízky príjem a úroveň vzdelania,
 • nevyhovujúce bývanie,
 • nedostatok sociálnej interakcie,
 • obmedzený prístup k zdravotníckym a sociálnym službám,
 • nedostatok príležitostí v okolí.
 • Biologické rizikové faktory:
 • vek a pohlavie,
 • chronické ochorenia (napr. Parkinsonova choroba, artritída, osteoporóza),
 • znižovanie fyzických, kognitívnych a emočných schopností.

Posúdenie zdravotnej rovnováhy a predchádzanie pádom

Posúdenie zdravotnej rovnováhy a predchádzanie pádom

Predchádzať pádom nie je vždy taká jednoduchá úloha, pretože niektorí si neuvedomujú svoju správnu rovnováhu, dokým nespadnú alebo kým im niekto iný nepovie, že príliš často zakopávajú.

Z pohľadu prevencie a podľa typu poruchy rovnováhy, ktorá bola určená, je veľmi pravdepodobné, že si to bude vyžadovať precvičovanie rovnováhy predpísaný ergoterapeutom. Precvičovanie zvyčajne začína posúdením udržiavania rovnováhy, ktoré fyzioterapeutovi poskytne informácie na určenie špecifického programu zásahov. Fyzioterapeuti zvyčajne používajú Bergovu škálu rovnováhy, ktorá hodnotí rovnováhu u starších ľudí v každodenných situáciách, poskytovaním kvantitatívnych údajov. Zámerom bolo vytvoriť presný diagnostický nástroj, ktorý posudzuje správnu rovnováhu kvantitatívne aj kvalitatívne, a poskytuje cvičenia na dynamickú rovnováhu, ktoré, ak sú vykonávané opakovane počas určitej doby, môžu zlepšiť statické a dynamické držanie a orientovanie tela a zvýšiť sebaistotu ohľadom vlastnej rovnováhy. Fyzický pohyb dosiahnutý funkčným cvičením je základom zlepšenia rovnováhy. Posilňuje svaly a zlepšuje držanie tela, pričom ich kombinácia zohráva dôležitú úlohu pri predchádzaní pádom.

Posilňovanie členkov na zlepšenie funkcie rovnováhy a zníženie rizika pádu

Posilňovanie členkov na zlepšenie funkcie rovnováhy a zníženie rizika pádu

Po testovaní správnej rovnováhy a odstránení iných možností iných stavov spojených s vnútorným uchom alebo vestibulárnym systémom, môžeme dôjsť k záveru, že strata rovnováhy je spôsobená nestabilnosťou členkov. Ak uvažujeme nad nestabilnosťou členkov, vždy musíme rátať s kolenami a bokmi, pretože ich svalstvo je navzájom prepojené. To znamená, že členok je kľúčom k ovládaniu dynamickej rovnováhy.

A to najlepšie na zlepšenie stabilnosti členkov, rovnako ako aj zlepšenie chôdze, sú funkčné cvičenia. Sú to cvičenia s priradenými úlohami, ktoré kopírujú každodenné činnosti. Keďže starý človek strávi množstvo času doma, je dôležité napodobňovať každodenné situácie a sústrediť sa na pohyby, ktoré sa budú vykonávať. Keď ich identifikujete, pokúste sa ich zlepšiť pomocou cvičenia, kým sa nestanú podvedomými procesmi. To povedie k lepšej pohyblivosti kĺbov a udržiavaniu rovnováhy, pretože svaly a kĺby budú silnejšie a chôdza sa zlepší.

Obnovovanie funkcie rovnováhy a sebaistoty po zlomenine bedier

Obnovovanie funkcie rovnováhy a sebaistoty po zlomenine bedier

Niekedy sa na nesprávnu rovnováhu príde až po tom, ako došlo k pádu. So zvyšujúcou sa strednou dĺžkou života na celom svete bude narastať aj frekvencia pádov, ak nedokážeme včasne diagnostikovať stratu rovnováhy. Najčastejším a znehybňujúcim zranením spôsobeným pádom bývajú zlomeniny bedier.

Ak už človek spadol, ako môžeme rehabilitovať jeho funkciu rovnováhy, ak má fyzické postihnutie a ešte k tomu sa aj bojí ďalšieho pádu?

Podľa ministerstva zdravotníctva Spojeného kráľovstva (2014) „sú krátkodobé a dlhodobé vyhliadky pre pacientov po zlomenine bedier zväčša malé, so zvýšenou ročnou úmrtnosťou medzi 18 až 33 % a negatívnym vplyvom na každodenné činnosti ako nakupovanie a prechádzky. Hodnotenie dlhodobého postihnutia zistilo, že približne 20 % pacientov so zlomeninou bedier prešlo do dlhodobej starostlivosti počas prvého roku po zlomenine.“

Po takom traumatickom zážitku závisí úspech liečby od prípadu k prípadu, ale zvyčajne začína zlepšovaním spektra pohybov v bedrách a kolenných kĺboch, posilnení svalstva, koordinácii a obnove rovnováhy. Krok za krokom obnova funkcie rovnováhy zvýši kvalitu života a sebaistotu pacienta.

Funkcia rovnováhy a kognitívne poruchy u starých ľudí

Funkcia rovnováhy a kognitívne poruchy u starých ľudí

Existujú dôkazy, že fyzicky aktívni starí ľudia majú lepší kognitívny výkon. V skutočnosti sa fyzická aktivita spájala s neurogenézou – rozmnožovaním nervových buniek, čo znamená, že neuroplasticity sa objavujú pri stimulácii mozgu. To platí dokonca aj pre mozog starších ľudí.

Strata rovnováhy často prispieva k zníženej fyzickej aktivite kvôli strachu z pádu, čo sa môže postupne vyvinúť do fyzickej poruchy a tak viesť k skoršej kognitívnej poruche. Preto je dôležité liečiť zdroj strachu. Zlepšenie rovnováhy posilnením hlavných svalov, najmä svalov členkov, bude mať rozhodujúcu úlohu v znížení rizika pádu, udrží bystrú myseľ a zvýši sebaistotu!

Ďalšie čítanie:

 • Grover, S., Atkin, R., and McGinley, C. 2015. Certainty as a Provocation: The Design and Analysis of 2 Quant-Qual Tool Dyads for a Qualified Self Technology Project. In: Proceedings of the 2nd Biennial Research Through Design Conference, 25-27 March 2015, Cambridge, UK, Article 22. DOI: 10.6084/m9.fgshare.1328004
 • Delbaere K, Sherrington C, Lord SR. Falls prevention interventions. In: Marchus R, Feldman D, Dempster DW, Luckey M, Cauley J, eds. Osteoporosis. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2013:chap 70.
 • Donath L, van Dieen J, Faude O. Exercise-based fall prevention in the elderly: what about agility? Sports Med. 2016;46:143-149. PMID: 26395115

Veda za funkciou rovnováhy: zlepšenie zdravotnej rovnováhy