História rádia: pútavá cesta naprieč vzdušnými vlnami

Vedeli ste, že viac ako polovica svetovej populácie nie je pripojená k internetu? Rádio je stále najspoľahlivejším médiom

Napísal(a) Stannah

História rádia: pútavá cesta naprieč vzdušnými vlnami!

13. februára 1946 rádio Spojených národov spustilo svoje prvé vysielanie. Bol to dôležitý krok, pretože svet prechádzal z obdobia plného násilia a tragédie do doby medzinárodného mieru a bezpečia.

S cieľom uctiť si význam tohto obdobia v histórii v roku 2016 výkonná rada organizácie UNESCO rozhodla o zavedení Svetového dňa rádia. Hlavným cieľom bolo zvyšovať povedomie o význame rádia v našej spoločnosti a zlepšiť spoluprácu medzi vysielateľmi z rôznych krajín. Poznať históriu rádia znamená vedieť, ako masmédiá pomohli formovať zásadné udalosti 20. storočia.

Obsah:

Vedeli ste? Fakty UNESCO
Vynájdenie rádia
História rádia

Prečítajte si zaujímavé a prekvapivé fakty o rádiu

Fakty UNESCO o rádiu

Vedeli ste? Fakty UNESCO

Prekvapí vás, keď vám povieme, že 94 % dospelých počúva rádio každý týždeň? Či už na inteligentnom telefóne, počítači či v aute, ľudí, ktorí počúvajú rádio, je na celom svete viac ako tých, čo pozerajú televízor či videá na svojich telefónoch. A to nie je všetko!

Organizácia UNESCO odhaduje, že v rozvojových krajinách existuje až 800 miliónov rádií. Okrem toho 73 % roľníkov vlastní rádio, pretože v niektorých rozvojových krajinách je to jediný spôsob ako sa dostať k informáciám. V Juhoafrickej republike má k vzdelaniu pomocou solárnych rádií prístup 9000 detí a 3,9 miliardy ľudí nemá prístup na internet.

Fakty UNESCO o rádiu

Zdroj: Informácie z infografiky Svetového dňa rádia organizácie UNESCO.

UNESCO taktiež poukazuje niektoré zaujímavosti z rozličných krajín:

  • V Nórsku sa do decembra 2017 po vypnutí analógových FM staníc zavedie celoplošné digitálne vysielanie.
  • Sýrska rádiová stanica Rozana využíva aplikáciu WhatsApp na zber informácií o svojich poslucháč
  • Bhubaneswar v Indii organizuje svoje podujatie Svetový deň rádia a vystaví 2000 starožitných rádií.
  • Argentínci strávia v priemere 20,8 hodín týždenne počúvaním rá
  • Marocké prvé komunitné FM rádio bolo spustené v roku 2017.
  • Kongo bude mať svoje prvé komunitné rádio, ktoré zavedie UNESCO 13. februára 2017.
  • Kimbobo: Klub poslucháčov FM stanice v Bandundu pomáha vytvárať príbehy pre rádio na výmenu za 200 $ spracovaním ryže a vrátením ziskov späť do rádiovej stanice.

Ako sa celá táto cesta naprieč vzdušnými vlnami začala?

Vynájdenie rádia

Vynájdenie rádia

Žiadny iný moderný vynález nepriniesol tak veľa, hoci zo začiatku sľuboval veľmi málo. Niektorí považovali rádio za zázrak, ale mnohí ho zo začiatku podceňovali a v elektromagnetických vlnách nevideli obrovský potenciál.

No vynájdenie rádia neprislúcha len jednému človeku. Naopak, k vynájdeniu bezdrôtovej telegrafie a dosiahnutiu prvého vysielania prispelo hneď niekoľko ľudí.

Maxwell

Všetko to začalo teoretickými a matematickými štúdiami Jamesa Clerka Maxwella, ktoré boli publikované v 1864. Maxwell (1831 – 1879) bol škótsky odborník v oblasti matematickej fyziky, ktorý položil základy vynájdenia rádia. V podstate objavil elektromagnetické vlny.

Hertz

Rudolf Hertz (1857 – 1894), nemecký fyzik, experimentoval a názorne demoštroval pravdivosť Maxwellových teórií v 1899. Hertzovi sa podarilo dokázať existenciu vzdušných elektromagnetických vĺn, ktoré boli neskôr nazvané Hertzove vlny. Tento výnimočný experiment v tom čase nezískal uznanie, aké si zaslúžil. Avšak po smrti Hertza v 1894 malo jeho posolstvo zásadný vplyv na vedcov po celom svete.

Marconi

Guglielmo Marconi (1874 – 1937), taliansky vynálezca, bol nápomocný v pokračovaní vývoja rádia.

Došlo k tomu po prečítaní Hertzovej štúdie o elektromagnetických vlnách, keď Marconi začal uvažovať nad vlastnými teóriami. Počas leta v 1894 pracoval Marconi celé dni a noci na vybudovaní nástrojov potrebných na zhmotnenie Hertzových experimentov. Najskôr viedli jeho pokusy len k sklamaniu, no na jeseň v 1895 Marconi zistil, že uzemnené antény dokážu odoslať signály aj na míľu a nielen na pár stoviek yardov (ako si vtedy vedci mysleli). Jeho najväčšou túžbou bolo dokázať, že Hertzove vlny dokážu prejsť cez prekážky a dôjsť na miesta ďaleko mimo dohľadu.

V auguste 1896 po niekoľkých pozitívnych výsledkoch založil spoločnosť Wireless Telegraph and Signal Company Ltd na vývoj a reklamu rádiovej komunikácie. To bolo výsledkom faktu, že mu bol udelený patent na bezdrôtovú rádiotelegrafiu.

V decembri 1902 sa mu podarilo preniesť prvé rádiové signály z Nového Škótska, severnej Ameriky, späť do Veľkej Británie.

V 1905 sa prvýkrát potvrdil význam rádia na vojenské účely, keď japonské loďstvo zničilo ruskú flotilu, sčasti aj vďaka rádiovému vybaveniu, ktoré kúpili od Marconiho.

V 1912 si Marconi otvoril prvú továreň na rádiá v meste Chelmsford v Anglicku, ktorá zamestnávala viac ako 50 ľudí.  Podľa Susan J. Douglasovej, historičky venujúcej sa rádiu, z Univerzity Michigan, Marconi „uviedol rádio na trh, ale nikdy mu na um neprišla myšlienka vysielania.“

Viac o histórii rádia

Viac o histórii rádia

Vysielanie

Napriek všetkému potenciálu rádia začali s vysielaním amatéri. Po 1. svetovej vojne bývalí vojaci, ktorí získali technické znalosti o vojenskej rádiotelegrafii, začali skladať veľmi jednoduché vysielacie a prijímacie stanice. Ľudia ich poznali ako rádiových amatérov, ale mali nenahraditeľný význam pre vývoj rádiového vysielania. Štátne úrady však tieto experimenty nikdy neschvaľovali, pretože ich zámerom bolo používať rádio len na vojenské účely. Do 1919 existovalo viac ako 10 000 rádiových amatérov.

Prvá rozhlasová stanica

V 1919 Frank Conrad z Pittsburghu ako prvý začal prenášať pravidelné AM vysielania v Spojených štátoch amerických. Vysielal športové výsledky a rozhovory, ale zväčša hrala hudba. Považuje sa dokonca za prvého, kto odvysielal rozhlasovú reklamu. Preto bola Conradova rozhlasová stanica prvou komerčnou vysielacou stanicou.

V septembri 1921 bol prvýkrát odvysielaný koncert z newyorskej filharmónie a zožal obrovský úspech.

V 1921 bolo 50 000 rádií v Spojených štátoch amerických, do 1922 pol milióna a v 1924 1,5 milióna!

Rádio a obdobie veľkej hospodárskej krízy

Po tom, ako v 1929 začala veľká hospodárska kríza, si Spojené štáty americké prechádzali dlhým obdobím vysokej nezamestnanosti, chudoby, nízkych príjmov a deflácie. To tiež ovplyvnilo rast rozhlasového a televízneho priemyslu. Avšak ešte náročnejšie bolo toto obdobie pre nahrávacie spoločnosti, pretože rozhlasové vysielanie bolo omnoho lacnejšie. Mnohí nahrávaniu predpovedali koniec. Ale čoskoro začala Americká spoločnosť skladateľov, autorov a vydavateľov (ASCAP) vyberať licenčné poplatky od rozhlasových staníc, ak chceli púšťať ich nahrávky. To však nepotlačilo rozvoj rádií, tie naopak začali prekvitať. Zlatá éra rádií trvala od druhej polovice 20. rokov do druhej polovice 40. rokov. Bola to éra, ktorú charakterizovali mnohé jedinečné programy a vysielania, vrátane novovzniknutých dramatických seriálov, ktorým ľudia dali prezývku mydlové opery, neskôr z televízie známe ako telenovely.

FM rádio

V 1933 bolo Edwinovi Armstrongovi (1890 – 1954) pripísané rozvíjanie širokopásmovej frekvenčnej modulácie (FM), ktorá znižuje statickú elektrinu a rušenie z elektrických zariadení a atmosféry. FM rádio sa nachádza medzi 88 MHz a 108 MHz. Rôzni používatelia od policajných dispečerov, riadiacich pracovníkov letovej prevádzky a volajúcich z mobilných telefónov využívajú vlastné pásmo. Napriek jeho prevahe v súčasnosti, FM rádio zažilo skutočný rozmach iba v 60. rokoch.

Rádio a 2. svetová vojna

Predtým, ako sa objavila televízia, bolo rádio najlacnejší a najúčinnejší spôsob ako brániť spoločenským zmenám alebo ich propagovať. To viedlo k rozmachu rozhlasovej propagandy. Používaním tejto technológie mohli informácie precestovať veľké vzdialenosti, boli sprístupnené širšiemu publiku, ktoré počúvalo hlasy propagátorov, ktorému uverili.

V auguste 1940 prebehlo v Amerike prvé medzinárodné vysielanie. Sčasti to súviselo s Hitlerovým postupovaním po Európe a obavami prezidenta Roosevelta o účinkoch nacistickej propagandy. Preto vydal vykonávacie nariadenie, ktoré viedlo k vzniku štátneho rozhlasu známeho ako Hlas Ameriky. Ľudia mohli počúvať vojnové správy a prezident mal dokonca vlastnú reláciu, ktorá zľudovela ako Rozhovory od krbu. Ostatné obľúbené relácie sa volali O štátnej bezpečnosti a O vyhlásení vojny s Japonskom.

Po útoku na Pearl Harbor v decembri 1941 sa americký rozhlas stal súčasťou propagandistickej kampane. Prvé vysielanie do Nemecka prebehlo vo februári 1942, ktoré bolo uvedené známou americkou hymnickou piesňou The Battle Hymn of the Republic. Vlády štátov začali chápať, aký potenciál rozhlas môže mať nielen pre komunikáciu alebo aj ako zbraň.

Od vreckového rádia po digitálne vysielanie

V 1954 sa na trhu objavilo prvé vreckové rádio.  Bolo známe pod značkou Regency TR1, nabíjané klasickou 22,5 V batériou a bolo také malé, že sa vošlo do vrecka. Podľa časopisu Fortune „Ak ste také mali, boli ste najmodernejším človekom kráčajúcim po Zemi.“

Od vreckového rádia po digitálne vysielanie

V 80. rokoch si ľudia brali hudbu do ulíc a tak vznikal nový obľúbený mestský trend: prenosné rádioprehrávače.

Prenosný rádioprehrávač

V raných 90. rokoch začali rádioví amatéri používať počítače so zvukovými kartami na spracovanie rádiových signálov. Do druhej polovice 90. rokov sa digitálne prenosy začali používať aj na vysielanie.

Internetové rádio

Internetové rádio

Internetové rádio zahŕňa streamingové médium a možno ho nazvať webovým vysielaním. Existuje aj zvukové vysielanie tzv. podcast, ktorý umožňuje zvukový záznam prevziať. Podľa štúdie výskumnej spoločnosti eMarketer (Edison Research) tvorilo v máji 2016 zo všetkého času počúvania hudby 44 % v rozhlasovom formáte AM/FM rádio, potom 18 % tých, ktorí počúvali kúpenú hudbu a nakoniec streamovacie služby (Spotify, Pandora, etc.), ktoré predstavujú 17 % času stráveného počúvaním hudby. To znamená, že „rádio si i naďalej ponecháva najväčší podiel trhu s počúvaním hudby, (a) počet prihlásení sa na stránky streamovacích služieb narastá celosvetovo“ (Edison Research, Share of Music: A Share of Ear Report, 18. október, 2016).

Ako vyhlásilo UNESCO, rádio je stále najlacnejšou metódou na šírenie správ a reklamy a má dosah na najširšie publikum. Taktiež fakt, že rádiové prijímače sú v autách, vlakoch a mobilných telefónoch, len prispieva k tomu, že je ľahšie ho počúvať ako kedykoľvek predtým. V krajinách, kde je slobodný prejav stále vzdialenou vidinou, majú rádiá naďalej významnú úlohu pri šírení informácií. Tam, kde je obmedzený prístup k drahším technológiám ako TV a internet, rádio neustále zohráva kľúčové postavenie pre rozvojový svet.

Niektorí si mysleli, že rádio nahradí televízor a potom kybernetický priestor, ale tento vývoj len posilnil dosah rádií! Technici pokračujú v hľadaní nových a ďalších využití rádia a rozsah frekvencií akoby nikdy nekončil.

Význam rádia v našej spoločnosti neprestáva narastať, keďže vysielanie, webové vysielanie či podcasty naberajú na obľúbenosti po celom svete.  Rádio nás všetkých prekoná!

Ako sa rádia menili počas vášho života? Akú úlohu zohrali vo vašom živote? Povedzte nám svoj príbeh.